رشد ۱۲ درصدی در تعداد مجموعه چک های رمزگذاری شده


مرداد ماه امسال ثبت شد

در مردادماه امسال بیش از ۴۲۷ هزار فقره چک کد به ارزش ۲۲۸.۵ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۳ درصد و از نظر تعداد ۱۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، چک رمزدار چکی است که توسط بانک به درخواست مشتری و به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی به همان بانک یا شعبه آن صادر می‌شود و همچنین می‌تواند برای سایر بانک‌ها به موجب قانون صادر شود. عنوان چک رمزدار بین بانکی.

این گونه چک ها به منظور تسهیل و تسریع در انتقال وجوه بین بانک ها صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

آخرین آمار بانک مرکزی در مرداد ماه امسال حاکی از دریافت بیش از ۶.۸ میلیون فقره چک است که از این تعداد ۶.۴ میلیون فقره چک عادی و ۰.۴ میلیون فقره چک رمزدار بوده است. بنابراین در کل کشور ۹۳.۸ درصد از کل چک های وصولی چک عادی و ۶.۲ درصد چک کددار است.

از نظر مبلغی، از ۵۳۵.۹ هزار میلیارد تومان چک وصول شده در سراسر کشور، حدود ۳۰۷.۴ هزار میلیارد تومان چک عادی و حدود ۲۲۸.۵ هزار میلیارد تومان چک کد ویژه است.

بر این اساس در کل کشور ۵۷.۴ درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی و ۴۲.۶ درصد دیگر را چک کد تشکیل می دهد.

بر اساس این گزارش، در مرداد ماه سال جاری بیش از ۴۲۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود ۲۲۸.۵ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور وصول شده است که از نظر تعداد ۰.۳ درصد کاهش و از نظر تعداد ۱۲ درصد افزایش داشته است. تعداد مقایسه و ماه قبل.

در ماه مورد بررسی، معادل ۱۳۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزش بیش از ۱۶۵.۱ هزار میلیارد تومان در استان تهران وصول شد که ۵۰.۹ درصد از تعداد چک های رمزدار وصول شده در سه استان تهران (۳۲.۵ درصد) در این ماه است. ماه ، اصفهان (۹.۷ درصد) و خراسان رضوی (۸.۷ درصد) که بیشترین سهم را نسبت به سایر استان ها دارد.

همچنین ۸۰.۲ درصد ارزش چک فوق در استان های تهران (۷۲.۳ درصد)، خراسان رضوی (۴ درصد) و اصفهان (۳.۹ درصد) وصول شده است.

لینک کوتاهاین لینک کپی شده!