روحیه ایثارگری دفاع مقدس در فعالیت های امروز داوطلبان هلال احمر


به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر که توسط دبیرکل انجمن حفاظت از زخم های شیمیایی برگزار می شود، گفت: ۸ سال و چگونگی ایستادگی و رهبری مردم بی گناه سردشت در کشور. به پیروزی

دبیرکل جمعیت هلال احمر افزود: امروز فعالیت امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر نشان از روحیه ایثارگری است که در زمان تحمیل جنگ بر جوانان این خطه مرزی دیده می شود.

در پایان این جلسه دبیرکل انجمن حفاظت از مواد شیمیایی زخم با پوشیدن لباس هلال احمر به عضویت داوطلب جامعه درآمد.