ریزش ساختمان سه طبقه در شهر تبریز / حضور نیروهای امدادی در محل حادثه


به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش ساختمانی سه طبقه {در این} جهان اخلاقی تبریز عقب نشینی کرد.

دلیل برای این حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحات بالقوه گزارش نشده است.

نیروهای امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس در محل حادثه حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد انواع مجروحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته شدگان خاص نشده است.