رییس فدراسیون صلیب سرخ: هلال احمر ایران جزو پنج جمعیت برتر جهان
ایتالیا همچون ایران از آسیب های مانند سیل و زلزله متاثر می شود و هلال احمر ایران عملکرد خوبی داشته است.