«زبان گنجشکی» اثر محمدرضا شمس منتشر شدبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (BNA) این کتاب داستان خانواده گنجشک هایی است که روزی مار به آنها نزدیک شد و نمی دانستند چگونه خود و فرزندشان را از دست مار نجات دهند. تا اینکه امام رضا (ع) از آنجا گذشت و آقای گنجشکی مشکل را به زبان گنجشکی توضیح داد.

بخشی از متن کتاب را خواندیم:
آقای گنجشک از لانه بیرون پرید. بعدازظهر است خورشید داغ و روشن می درخشد. آقای گنجشکه به این طرف و آن طرف نگاه کرد. هیچکس تو باغ نیست انگار همه در لانه خود خوابیده بودند. آقا گنجشک به سایه مار روی دیوار باغ نگاه کرد، سپس آه بلندی کشید: کمک! کمک! یکی به ما کمک کند.”

کتاب «زبان گنجشک» نوشته محمدرضا شمس با تصویرگری شیوا ضیایی در ۲۴ صفحه تصویر رنگی، شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان برای گروه سنی مبتدی و نوزاد توسط انتشارات کتاب پروانه (کودک) منتشر شده است. و بخش نوجوانان انتشارات بهشر). .