زلسینکی از حمایت ماکرون استقبال کردبه گزارش آسوشیتدپرس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ادعا‌ای اظهار داشت کدام ممکن است پیش بینی دارد اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوزپ بورل، هماهنگ‌کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا سریع به کیف بازدید کنند.

زلنسکی اظهار داشت کدام ممکن است از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز تمایل دارد به {افرادی که} در شهر محاصره شده ماریوپل در جنوب اوکراین به دام افتاده اند کمک تنبل.

زلنسکی در مصاحبه ای همراه خود تلویزیون هابرترک در کیف ترکیه اظهار داشت کدام ممکن است امتحان شده می تنبل اقدامات شخصی را در ماریوپول روسیه پنهان تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها غیر مستقیم نیستند کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است شهر انصافاً پاکسازی نشده باشد، اجازه ورود کمک های بشردوستانه به شهر را بدهند.

۳۱۱۳۱۱