زیادی از بالای انرژی الکتریکی در نتیجه ورزش های معدنکاری زیرزمینی تبدیل می شود


هشدار صفحه بحث بلاک چین؛

صفحه بحث بلاک چین در ادعا‌ای هشدار داد کدام ممکن است تصمیم گیری نرخ غیرحرفه‌ای برای نمایندگی‌های سوئیچ انرژی کدام ممکن است برای صنعت بیش اجتناب کرده اند ۴ عرف ارزش داشته باشد، جز رشد نیافتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج زیرزمینی ارزش‌ای برای ریاست جمهوری ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری تحت وب، آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک کردن به فصل تابستان اولویت‌هایی را با توجه به تعطیلی مشترک فعالان صنعت ارزهای دیجیتال تحمیل کرده است. تعطیلی استفاده اجتناب کرده اند این تجهیزات ها تنها بخشی اجتناب کرده اند دغدغه های فعالان این بخش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند اولویت آنها گرانی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین است. در ادعا ای، صفحه بحث بلاک چین بار تولید دیگری نسبت به خطر خطا، اختصار هر دو تضاد در الگو غیرشفاف قوانین گذاری {در این} زمینه هشدار داد.

صفحه بحث بلاک چین در ادعا ای گفتن کرد:

ملت ما تاکنون اجتناب کرده اند عدم ساخت میلیاردها دلار دارایی دیجیتال، انبساط ناسالم کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار {در این} بخش، استخراج زیرزمینی، سوئیچ نیروی متخصص ایرانی متحمل آسیب های زیادی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های مفید سرکوب شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید متروک

این ادعا در یکپارچه تاکید کرد کدام ممکن است این زمینه ترتیب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب شده است، با این حال مجبور نیست، “این چندین بار توسط صفحه بحث تکنسین های بلاک چین راه اندازی شد شده است.”

چون آن است صفحه بحث در ادعا شخصی معرفی شده است است:

سه سال است کدام ممکن است تصمیم گیری تعرفه های صفر برابر ۷۰ سهم متداولنرخ صادرات بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در نتیجه عدم بخش شخصی (همراه خود گفتن آمادگی درست) در زیرساخت های تغییر قدرت ملت به لحاظ ابعادی شده است. اقتصاد دیجیتال، همچنان همراه خود توضیحات انصافاً نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجیهات ضعیف شاهد همین دیدگاه هستیم.

صفحه بحث بلاک چین در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است ضرر ۲۸ هزار میلیارد تومانی وزارت نفت اجتناب کرده اند کالا قدرت به صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تحمیل ثروت در ملت اجتناب کرده اند درآمد سالانه ۱۵ میلیارد دلاری {چه کسی} {خواهد بود}، یکپارچه داد: به همان اندازه کنون چقدر همراه خود محتوای متنی مصوبات نظارتی {در این} بخش فضا دارد، روح تغییر مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت اقتصاد دیجیتال برای ملت؟»

{در این} ادعا اجتناب کرده اند الگو پوشش گذاری {در این} بخش ابراز تاسف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: متأسفانه در فضای تغییر دارایی های دیجیتال نیز همین رویکرد اعمال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار هدف اصلی، صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری موسسه مالی مرکزی در کل سال ها صدها نتیجه داده است. بر ایده این ادعا، هرگونه هدف اصلی بر این موضوع در نتیجه پیگیری رانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ایمنی اشخاص حقیقی، متعلقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های آنها را به خطر می اندازد.

این صفحه بحث در یکپارچه اصرار کرد برای جلوگیری اجتناب کرده اند خروج نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی متخصص اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم نگهداری دارایی های دیجیتال ایرانیان در نمایندگی های خارجی، قوانینی به گونه ای وضع شود کدام ممکن است تسهیل کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای توجه انداز رشد باشد. {در این} ادعا آمده است: «تأیید می‌کنیم کدام ممکن است تصمیم گیری قیمت‌های غیرکارشناسی برای حامل‌های قدرت به‌گونه‌ای کدام ممکن است ارزش انرژی الکتریکی بیش اجتناب کرده اند ۴ عرف برای صنعت تهیه کنید شود، چیزی جز عقب ماندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم استخراج زیرزمینی برای ملت نخواهد بود».

در طولانی مدت این ادعا، کشورهای همسایه نسبت به توسل به نیروهای جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبه ایرانی هشدار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل دادند: اگر بتوانیم وسط قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگام در صنعت باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی پردازشی را داشته باشیم کدام ممکن است راهبردی را فراهم تدریجی. نیرویی برای بلند مدت ما.»