ساخت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت آن اجتناب کرده اند رشد مالی


در همه ملت ها حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش بلعیدن کنندگان به کسب محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات خانه موجب انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی تبدیل می شود. / ۱۵ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.

در سال‌های فعلی به موازات مانترا رئیس معظم انقلاب برای سال جدید، تجهیزات‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های اجرایی ملت امتحان شده می‌کنند به همان اندازه {در این} زمینه به دستاوردهای مثبتی بازو یابند. در واقع اگر نسبت این موفقیت را صفر در تذکر بگیریم، در اطراف اجتناب کرده اند عدالت است. با این حال در واقعً همراه خود وجود پتانسیل فوق العاده بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان جوان این ملت، باید پذیرفت کدام ممکن است به همان اندازه حضور در هدف آخرین راه درازی در پیش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یقیناً متنوع اجتناب کرده اند ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مرتبط، آن گونه کدام ممکن است باید باشند، نشاط به طور درست برای حضور در نیازها اعلیحضرت استفاده نشده است، وگرنه روزی کدام ممکن است همراه خود این هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج پیچیده برای اقتصاد ملت مواجه شدیم.

وضعیت مالی کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای از حداکثر بر اقشار متداولو ضعیف ملت، همگی حکایت اجتناب کرده اند کاستی های این اقتصاد دارد. اجتناب کرده اند این رو هدف اصلی همیشگی رهبرانقلاب بر مضامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلیدی مشابه با ساخت، گویای حقایق، الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزاماتی است کدام ممکن است ملت برای رهایی اجتناب کرده اند مشکلات دردسر همین الان به آن است خواستن دارد. محصولی کدام ممکن است ابتدا باید اعتقاد سراسری را جلب تدریجی. اطلاعات این تعدادی از روز اجتناب کرده اند ساخت خودروی خانه کدام ممکن است شخصی به عدم رعایت استانداردهای خانه اعتراف می تدریجی، مشابه با مشتی الگوی است کدام ممکن است ممکن است اساس های ساخت موجود در را سست تدریجی. از ساخت هر کالای بی استاندارد خانه ممکن است ضربه چکشی به بدنه اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام تولیدی ملت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد نهایی سرمایه ای ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات آن تنها خسارات فراوانی برای ریاست جمهوری نیست. . ابعاد ساخت پر مشکل {خواهد بود}، با این حال بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن آن پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بر {خواهد بود}.

شاید این دلیل است بود کدام ممکن است در سال های فعلی تولیدکننده خانه اجناس شخصی را همراه خود تابلوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندهای خارجی تزیین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو مشابه با خاری در توجه هموطن شخصی به حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب ساخت خانه رضایت داد. همراه خود این جاری، در متنوع اجتناب کرده اند صنایع، ساخت خانه حتی وقتی بهتر اجتناب کرده اند همتای خارجی شخصی نباشد، کمتر است. این آزمون دردسر در تمام محدودیت های آن در صنعت ساخت خانگی واضح است.

تولید داخلی و توسعه اقتصادی
ساخت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی

در واقع گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های دولتی عملکرد مهمی در حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی اقتصاد سراسری دارند. وقتی جریان هوا مطبوع، برودت، گرمایش، سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانیتورهای کامپیوتر‌ای، ده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک دسته کامل تجهیزات در یک واحد نهاد دولتی، همراه خود وجود برندهای مطرح خانه، جزو معروف‌ترین نمایندگی‌های خارجی هستند، تولید دیگری جایی برای عرب‌ها نیست. مسلماً اولین قدم در حمایت اجتناب کرده اند نقش ها بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزام گروه های دولتی به کسب کالاهای بومی، قوانین گذاری است. در واقع {در این} سال ها اصول مدیریت واردات موجود است، ممنوعیت واردات کالاهای خیلی شبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات تعرفه ای اعمال شد، با این حال مشابه با در همه زمان ها در مرحله اجرای کمیت، گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مربوطه ضعیف هستند.

کارگران ما بهتر از اشخاص حقیقی زمان ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها اجتناب کرده اند حداقل ها راضی هستند. جلب اعتقاد آنها در زمینه پشتیبانی خانه فوق العاده آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده است. هیچ ایرانی نیست کدام ممکن است دلش به ایران نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان کشورش را همراه خود خواستن به کسب کالای ایرانی رها نکند. لزوم ارتقای استاندارد تولیدات خانه، گشایش رقبا برای برندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درمان عواملی مشابه با شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هر کس اجتناب کرده اند جمله عواملی است کدام ممکن است باعث افزایش اعتقاد ملت به محصولات کشورشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت غرور تبدیل می شود. او بدون پایان در روده ها هر ایرانی خشمگین {می ماند}.

مهندس امین الرشیدی