ساعت شب راه اندازی شد شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقیدانان نخبه شناخته شده به عنوان چهره های هنری انقلابی در سال ۱۴۰۰ – اسلاید تصویریچهارمین ساعت شب اجتناب کرده اند هفته هشتم آثار هنری انقلاب همراه خود راه اندازی شد شخصیت های سال آثار هنری انقلاب در بخش شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی همراه خود حضور میلاد عرفان پور سرپرست وسط موسیقی بخش هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عباس محمدی سرپرست کانون آفرینش های ادبی بخش هنری همراه خود همراهی عماد توحیدی شامگاه چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه همراه خود حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند قاسم سرفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهزاده حسین سمیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق اهناگران در گروه ترانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نغمه نظام زمر نیروی دریایی دارد. علیرضا رجب علیزاده در بخش شعر در محوطه باز بخش هنری برگزار شد.