سخنگوی سازمان انرژی اتمی: دوربین‌هایی که اکنون از کار افتاده‌اند، پرسنل اضافی هستند/تعداد دیگری را در نظر می‌گیریم.
در گذشته اگر وضعیت ایران پذیرفته می شد نباید این اطلاعات به آنها داده می شد. مبنای قانون، اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم ها و حفظ منافع مردم ایران است. .