سرپرست مسئله بیمه سرمد بهتر از سرپرست ارتباطات شد


در چهارمین نشست «گرافودی»، یعقوب رشنوادی، مدیرعامل نمایندگی بیمه سرمد شناخته شده به عنوان بهتر از سرپرست ارتباطات محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد شد.

به گزارش پایگاه خبری توفام تحت وب، چهارمین نشست «گراودی» تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب مدیران مسئله در بخش ارتباطات همراه خود مانترا «روابط کلی معتمد، مدیریت محکم» همراه خود حضور علی وحدت رئیس هیئت مدیره صندوق ریاست جمهوری برای نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی، محمد. خوانساری معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه فناوری دانش ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد بخش ارتباطات.

{در این} مراسم یعقوب رهنوادی مدیرعامل بیمه سرمد شناخته شده به عنوان سرپرست ارتباطات راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندیس گرافیتی به وی اهدا شد. مدیرعامل بیمه سرمد {به دلیل} خلاقیت در الگوسازی روابط رسانه ای به این عنوان انگشت کشف شد.

سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مسئله پاکسان، زرین پال، اتاق چمبر، آسیاتک، رنگین نانو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شارگون اجتناب کرده اند برگزیدگان این مناسبت بودند.

{در این} مناسبت سراسری کدام ممکن است به همت صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد، برای اولین بار مدیران مسئله نمایندگی های عظیم مالی، کارآفرینان، استارت آپ ها، نمایندگی های فناور را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان کدام ممکن است بالاترین امتیاز را در تعیین مقدار های تخصصی کسب کرده اند، شناخته شده به عنوان کارشناس ارشد. سرپرست ارتباطات اجتناب کرده اند این مراسم معارفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندیس بدست آمده کرد.