سریالی سطحی کدام ممکن است بینندگان را فراری می دهد!


قصه سریال «نجلا» ‌در سال ۵۸ می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختری به ۱ پسر عاشق وعده‌ می‌دهد کدام ممکن است اگر او را اجتناب کرده اند مرز رد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زیارت اربعین برسد، به او پاسخ سازنده می‌دهد.

به گزارش وقت صبح به نقل اجتناب کرده اند برترین‌ها؛ سریال نجلا کدام ممکن است فصل اول آن سال ۱۳۹۹ به حاضر درآمد، عالی داستان عاشقانه را روایت می‌تدریجی کدام ممکن است در سال ۵۸ اتفاق می‌افتد.

عَبِد برای آنکه نجلا عروسی همراه خود او را بپذیرد، تن به سفری مضر می‌دهد کدام ممکن است در پی آن دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپدید می‌شود. نجلا منتظر عبد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی نمی‌شود کدام ممکن است همراه خود شخص عکس عروسی تدریجی.

حاضر زندان‌های عراق، شکنجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه‌های استرس‌آور این سریال را برای بینندگان زیر ۱۳ سال نامناسب ساخته است.

اصولاً بیاموزید: خواه یا نه فیلم جدید رضا عطاران ۱۰۰ میلیارد خواهد فروخت؟!

داستان سریال نجلا

سریال نجلا در ابتدا قرار بود در تهران، آبادان، خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت عراق فیلمبرداری شود، با این حال {به دلیل} شیوع ویروس کرونا، امکان بازدید به مناطق جنوبی ملت برای عناصر این سریال میسر نشد.

این دلیل است بخش‌هایی کدام ممکن است قرار بود در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای جنوبی ملت فیلمبرداری شود را همراه خود دکورسازی در بوستان ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک سینمایی تهران فیلمبرداری کردند.

داستان سریال نجلا عالی داستان عاشقانه منحصر به فرد است کدام ممکن است در زمان اربعین سال ۱۳۵۸ روایت می‌شود.

کارگردان این سریال کسب اطلاعات در مورد داستان آن چنین آموزش داده شده است است:

قصه «نجلا» ‌در سال ۵۸ می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختری به ۱ پسر عاشق در آن اوضاع مات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نا امنی‌ها وعده‌ای می‌دهد کدام ممکن است طی آن اگر پسر توانایی داشته باشد او را اجتناب کرده اند مرز رد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زیارت اربعین برسد، در قبال عشقش به او پاسخ سازنده می‌دهد. با این حال همه اینها در کل مسیر انگشت خوش اتفاق‌هایی می‌شوند.

عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران سریال نجلا

سید حسین امیرجهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی حمزه نویسندگان سریال نجلا هستند کدام ممکن است همراه خود کمک یکدیگر این عاشقانه منحصر به فرد را {به رشته} تحریر در معرفی شده است‌اند. حسین امیرجهانی تاکنون فیلمنامه سریال‌های موفقی چون «پدر»، «بر بالا دوراهی»، «چرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلک» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «پیکسل» را در کارنامه دارد.

مهدی حمزه نیز پیش اجتناب کرده اند این نویسندگی سریال‌های «پرده نشین»، «دلدار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «غیرعلنی» را بر عهد داشته است. خیرالله تقیانی‌پور نیز اجتناب کرده اند کارگردانان مطرح تئاتر است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مونتاژ فیلم «تونل»، اکنون همراه خود اولین تخصص سریال سازی شخصی به تلویزیون می‌آید.

بازیگران به تماس گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطرحی در سریال نجلا به ایفای عملکرد پرداخته‌اند کدام ممکن است حضور آنها {در این} تأثیر آن را به یکی اجتناب کرده اند آثار مناسبتی پرمخاطب تلویزیون تغییر می‌تدریجی. آزیتا حاجیان، حسام منظور، محیا دهقانی، ملیکا شریفی‌نیا ، مصطفی ساسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در “نجلا ۲” عملکرد آفرینی می‌کنند.

محمدتقی فهیم، منتقد سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون می‌گوید: اساسا قصه‌هایی کدام ممکن است قهرمان دارد، وظیفه قهرمان باید معلوم شود. اگر تک قهرمان است، خاص شود، اگر ۲ هر دو سه قهرمان دارد، باید همدیگر را محافظت دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف‌های همدیگر را پایان دادن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت‌ها رو به ورودی باشند. به تذکر می‌رسد در فصل دوم بر روی اینها کار نشده است.

لطمات اصلاح بازیگر «نجلا»

وی همچنان معتقد است، اصلاح بازیگر «نجلا» به کار لطمه زده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه اظهار کرد: به طور گسترده وظیفه سریال بین کار عاشقانه هر دو عالی تأثیر حماسی دور شدن است.

ما همراه خود اثری گذراندن هستیم کدام ممکن است حماسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه‌های عاشقانه هم دارد. در حالی کدام ممکن است از هر لحاظ یکی باید قالب باشد. هر دو همراه خود عالی کار حماسی باید گذراندن می‌بودیم کدام ممکن است در دل آن عشقی هم صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابطی هم تحمیل تبدیل می شود، دوچرخه کوچکی کدام ممکن است به آسانسور دوچرخه بی نظیر {کمک می کند}. هر دو اینکه همراه خود عالی کار رومانتیک گذراندن می‌بودیم کدام ممکن است قهرمان آن انصافاً خاص است.

در حالی کدام ممکن است داستان سریال بین این ۲ مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین آدم‌های فرعی تشتت موجود است. بخشی اجتناب کرده اند داستان به کاراکتر عباس می پردازد کدام ممکن است اسیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا می بینیم کدام ممکن است قهرمان های بی نظیر هیچ نقشی در پیش‌بُرد درام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ جهشی بین آنها {وجود ندارد}.

ذبیح‌الله رحمانی نیز در سینما سینما نوشت:

امسال سریال‌سازی جنگی تلویزیون ایران، یکی کمدی «زیر خاکی» شبیه فیلم سینمایی «اخراجی‌ها» اجتناب کرده اند رفتار سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارات محاوره‌ای چاله میدان محله سیداسماعیل استفاده بیجا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوان بهره برده است. کدام ممکن است در یک واحد جایگزین صحیح به آن است پرداخته می‌شود.

عکس فصل دوم سریال «نجلا» کدام ممکن است فصل اول آن پارسال منتشر شده شده بود؛ انگاری قصه‌ها، ورزشی‌ها، حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر تأثیر تفاوتی بین‌شان نیست.

دیالوگ‌ها شبیه هم، مکان محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان نزدیک آغاز حمله دشمن به گرد و غبار ما، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشقی، ساندویچ‌خوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی موتورسیکلت مفتکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه تمیز اجتناب کرده اند جنس خوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار دخترک بالا به هوا همراه خود نامزد بالا به هواتر اجتناب کرده اند خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجلای در همه زمان ها ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت همراه خود دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویا اهمیتی نداشته کدام ممکن است این ۲ فصل سریال به مقیاس عالی نیمه، داستان ندارد.

نبرد‌های قهرمان داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر شدن به عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه حوادثش، آنقدر گیرایی اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه بصری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوتی را برای بینندگان در تذکر نگرفته‌اند.

چه اصراری دارید به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی بپردازید؟!

کاش هر ۲ فصل، عالی نیمه می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان‌های حواشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکرار مکررات شخصیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیپ‌ها، به سختی منسجم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل حساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک معما ساخته می‌شد. چه اصراری دارید کدام ممکن است حتماً در دوران شکوفایی بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادمانی اندک مردمان این سرزمین، به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی بپردازید؟! در همه زمان ها مردمان را در هول را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراس حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادمان نرود کدام ممکن است این خوشی‌های اندک مسکن، مال رشادت‌های سربازان گمنام این دیار {بوده است}.

قبول داریم به برکت حضور جان برکفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان غیرتمند این سرزمین غول پیکر است کدام ممکن است دلداری داریم. ولی می‌توانید کدام ممکن است تأثیر فاخر تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معما را همراه خود این سریال‌های سطحی فراری ندهید. هرچند به تذکر می‌رسد، داستان این ۲ نیمه هم به طور ناشیانه اجتناب کرده اند آثار مکتوب کپی‌برداری شده است. حداقل شبیه به تأثیر را می‌ساختید.