سپرده های بانکی مالیات چه کسانی هستند؟


بر اساس مصوبه جدید وزارت اقتصاد ۱۰ درصد سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی به عنوان مالیات مقطوع کسر می شود.

به گزارش صبح امروز به نقل از تجارت نیوز، با حذف معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی، منابع جدیدی برای سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود.

کسر ۱۰ درصد سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی در حالی اجرا می شود که رئیس سازمان امور مالیاتی پیش از این اعلام کرده بود مالیات دریافتی از سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی و شامل اخذ مالیات از بانک ها نمی شود. سپرده های سود اشخاص حقیقی

این در حالی است که تصمیم برای کاهش مالیات از حساب اشخاص حقیقی بر اساس پیشنهاد جدید وزارت اقتصاد است و احتمال اجرایی شدن آن وجود دارد.

در این صورت کارشناسان هشدار می دهند که دریافت مالیات از سپرده های سود بانکی باعث خروج این سپرده ها از بانک و ورود به بازارهای دیگر می شود.

سپرده های بانکی مشمول مالیات می شوند.

بر این اساس کارشناسان معتقدند دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی یا مالیات از خودروها و خانه های لوکس و موارد مشابه باید تحت عناوین دیگری انجام شود.

یعنی در عنوان مالیات بر درآمد. این روند در کشورهای دیگر وجود دارد و مردم باید بر درآمد خود مالیات بپردازند. خواه این درآمد از سود بانکی باشد یا فعالیت های دیگر.