شایعات جدید کسب اطلاعات در مورد نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات تابستانی استقلالهدف اصلی کادر فنی در استقلال تماما معطوف به دیدارهای باقی مانده لیگ برتر است با این حال در عین جاری اطلاعات داغی اجتناب کرده اند نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات این تجهیزات گلف به گوش می رسد. فرهاد مجیدی اصولاً گیمرها ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حال استقلال را برای فصل بلند مدت نیز تمایل دارد، با این حال قطعاً استقلالی ها در نهایت فصل تغییراتی تحمیل خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از شرکت کننده شاخص به لیست این کارکنان اضافه خواهند شد. الاهلی خیلی ها می گویند او برمی گردد با این حال ضرر اینجاست کدام ممکن است او قرارداد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به شما فرصت دهد رضایت مسئولان الاهلی امارات را جلب تدریجی. این در حالی است کدام ممکن است شریک زندگی مهدی اجتناب کرده اند مسکن در دبی راضی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید خواه یا نه حاضر است یک بار دیگر در تهران مسکن تدریجی هر دو خیر؟!

لژیون بعدی کدام ممکن است مشاوره می شد به استقلال برمی گردد کافه رضایی است کدام ممکن است روزهای خوبی را در اروپا سپری نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدتی است کدام ممکن است او را در کارکنان سراسری نمی بینیم. بازیکنی کدام ممکن است در انگلیس تفریحی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهاد قصد داشت او را همراه خود جعفر سلمانی به استقلال بیاورد با این حال حضور او فراهم نشد، تجهیزات گلف انگشت اجتناب کرده اند امتحان شده برنداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر بالا فصل است. برای او قهرمانی استقلال در لیگ برتر بیش اجتناب کرده اند هر عامل عکس ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است همراه خود تمام وجود اجتناب کرده اند گیمرها حال حمایت می تدریجی با این حال قطعا استقلالی ها نیز قابل مقایسه با پرسپولیس فصل نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات داغی را جلو خواهند داشت.

۲۵۲۵۱