شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط اکتسابی “خودرو” با بیرون قرعه کشی


سایپا کمک کرد به همان اندازه برای خانوار های دارای ۲ فرزند خودرو تهیه شود.

به گزارش صبح در لحظه، سایپا موتورز در راستای قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها مجلس، در دسترس بودن ۵ محصول شخصی را تحریک کردن کرده است.

مادران دارای ۲ هر دو تعدادی از فرزند می توانند {در این} ساختار کالا پرونده عنوان کنند.

این خودروساز کدام ممکن است برای این ساختار پیش کالا در کیلومتر ۱۵ بزرگراه بی نظیر ساکن است، خودروهای شاهین، کویک اس، کویک آر همراه خود گیربکس روزمره، کویک کویک، سینا سینا را فکر است.

نامزدها در شاهین برای این خودرو باید حدود ۱۷۲ میلیون تومان در نظر گرفتن سایپا واریز کنند. Quick S نیز در اختیار مشتریان اعتباری تقریبی ۹۱ میلیون تومان قرار دارد.

منتخبان این ساختار پیش کالا کوئیک آر همراه خود گیربکس روزمره باید ۸۸ میلیون تومان حساب شخصی را افزایش دهند. کوئیک روزمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساینا اس نیز به همین ترتیب همراه خود پیش صنوبر های تقریبی ۸۳ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار تومان در اختیار نامزدها قرار خواهد گرفت.

حمایت خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها

اولین ساختار پیش کالا سایپا برای حمایت اجتناب کرده اند گروه خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها مصوب مجلس اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح در لحظه پنجشنبه ۱۲ اسفند به مدت ۲ روز تحریک کردن تبدیل می شود.

بر مقدمه گفتن سایپا، موعد عرضه این خودروها اجتناب کرده اند مرداد ماه سال بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها می توانند برای پیش کالا عالی ساله اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی پرونده عنوان کنند.

سایپایی گفتن کرد در صورتی کدام ممکن است انواع نامزدها مشمول این بخشنامه بیش اجتناب کرده اند قابلیت کالا باشد، پس اجتناب کرده اند قرعه کشی، برگزیدگان بسته شدن محدوده خواهند شد.

با این حال در صورتی کدام ممکن است انواع نامزدها برابر همراه خود انواع می خواست سایپا باشد، برای کلیه مادران مجاز کدام ممکن است شرایط آنها به تایید گروه های مربوطه رسیده باشد، امکان پرونده عنوان بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز وجه (خودرو) وجود ممکن است داشته باشد.

لیست بسته شدن برگزیدگان این ساختار چه اجتناب کرده اند طریق قرعه کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه با بیرون قرعه کشی ظرف مدت ۳ روز اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی کالا اینترنتی سایپا گفتن تبدیل می شود.

در صورت برگزاری قرعه کشی، برندگان این ساختار کالا باید مبلغ پیش صنوبر گفتن شده را ظرف مدت ۳ روز واریز کنند.

شرایط تولد فرزند دوم

همراه خود ملاحظه به تصویب این لایحه در ۱۹ آبان ماه در مجلس، تنها مادرانی می توانند {در این} ساختار کالا نمایندگی کنند کدام ممکن است فرزند دوم آنها اجتناب کرده اند ۱۹ آبان امسال متولد شده باشد.

در جاری حاضر ایران خودرو در راستای این مصوبه مجلس، ساختار کالا برجسته ۴ محصول پژو پارس، پژو پارس همراه خود موتور سیکلت TU5، پژو ۲۰۷ دستی همراه خود سقف شیشه ای (پانوراما)، دینا پلاس همراه خود موتور سیکلت توربو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیربکس خودکار همراه خود سه موعد عرضه اجتناب کرده اند سه شنبه ۱۰ اسفند ۹۲ نامزدها مجاز می توانند به همان اندازه بالا فردا پنجشنبه ۱۲ اسفندماه همراه خود برای مشاوره موقعیت یابی ایران خودرو به معامله با esale.ikco.ir نسبت به پرونده عنوان اولین اقدام کنند.