شرایط کالا دیگنیتی ‌پرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیدلیتی پرایم در سال ۱۴۰۱ ادعا شد


خودروهای دیگنیتی پرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیدلیتی پرایم روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری به صورت اینترنت به کالا می رسند.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم اینترنت؛نمایندگی بهمن موتور سیکلت شرایط کالا شخصی را برای ۲ خودروی SUV دیگنیتی پرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیدلیتی پرایم در سال ۱۴۰۱ ادعا کرد.
بر ایده ادعا بهمن موتور سیکلت، کالا نقدی اعتباری دیگنیتی پرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیدلیتی پرایم ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷ نفره اجتناب کرده اند ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت برای خریداران به صورت اینترنت اجتناب کرده اند طریق پرتال انجام خواهد بود.
گفتنی است این کالا به همان اندازه ساعت ۱۶ شبیه به روز هر دو پایان دادن قابلیت شکسته نشده دارد.
بهمن موتور سیکلت اطمینان حاصل شود که در دسترس بودن خودرو به خوردن کننده دقیق، رهن سند خودرو به مدت عالی سال را در اصل کار قرار داده است.

فیدلیتی
شرایط کالا دیگنیتی ‌پرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیدلیتی پرایم در سال ۱۴۰۱ ادعا شد