شریک زندگی جوان بیگمن جمشیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت پیش روی او ریما رامین فر / عکس


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ «آن سوی آینه» عنوان نمایشی به نویسندگی فلوریان زلر به کارگردانی علی سرابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تفریحی سرابی، بیگمان جمشیدی، ریما رامینو فر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الناز حبیبی (مارال بنی آدم، بازیگر متفاوت او) است. {هر روز} ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه است. واحد {می رود}.

سرابی پیش اجتناب کرده اند این در سال ۱۳۹۶ این حاضر را در پردیس تئاتر شهرزاده اجرا کرده بود.

در چکیده داستان «آن سوی آینه» آمده است: «دانیل (همراه خود تفریحی علی سرابی) دوستش پاتریک (همراه خود تفریحی بیگمن جمشیدی) کدام ممکن است به تازگی همراه خود خانم جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه به تماس گرفتن با این حال (همراه خود اجرای الناز حبیبی – مارال بنی آدم) عروسی کرده است. برای شام برای مقابله با می روید.» «ایزابل (شریک زندگی دانیل همراه خود تفریحی ریما رامینفر)، دوست نزدیک شریک زندگی سابق پاتریک، موضع محکمی علیه پاتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی جوانش متعهد شدن می تنبل، با این حال دانیل تحمل تأثیر شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسون با این حال قرار خواهد گرفت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی.»

دنیای Beyond the Mirror دنیای دنیل میانسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کم پیر شدن است کدام ممکن است اقامت روزمره از بی روح اش به سرعت همراه خود افسون اغواگر با این حال برخورد با تبدیل می شود. زاویه دنیل در تیز کردن قیمت حاضر به ابعاد کمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب رسان است.

«آن سوی آینه» به همان اندازه ۱۵ اردیبهشت روی صحنه است.

همسر جوان بیگمن جمشیدی و وضعیت پیش روی او ریما رامین فر / عکس

۲۵۹۲۴۵