شماره‌ جدید روزنامه‌ «حافظ‌پژوهی» آشکار شدبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در فارس، این روزنامه همراه خود هدف تخلیه دستاوردهای معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش پژوهش‌های درمورد به حافظ، نتیجه‌ پژوهش‌های محققان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب‌نظران را آشکار می‌تنبل.
 
بیست‌ویک شماره اجتناب کرده اند شماره‌های پیشین این روزنامه، در قالب دفترهای سالانه‌ حافظ‌پژوهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره‌‌های بیست‌ودو، بیست‌وسه، بیست‌وچهار نیز به صورت «دوفصل‌نامه» آشکار شده است. در وسط‌ جدید ورزش‌ها (اجتناب کرده اند بهار ۱۴۰۱)، این روزنامه‌ همراه خود همکاری صفحه بحث فروش زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی، همچنان به‌صورت «دوفصل‌نامه» آشکار می‌شود.
 
{در این} شماره مقاله‌های زیر کروی آمده است:
_ فرایند اقتباس اجتناب کرده اند تک‌بیت‌های غزلیات حافظ در فیلم‌نامه‌نویسی برای پویانمایی، آبتین اصلاح‌پذیر اسفندآبادی، کیوان اصلاح‌پذیر اسفندآبادی

_ حضور حافظ در دفترهای شعر امرسون، روشنک اکرمی

_ نقدی بر قطع‌بندی تحولات زندگانی، اندیشگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماوراal الطبیعه حافظ، منصور پایمرد

_ حافظِ شهید؛ مدخلی تولید دیگری بر ایده شهیدبودن حافظ، محمدرضا خالصی

_ سه گذارِ شاعرانه؛ جُستارگشایی در بازخوانی انتقادی الگوی‌هایی اجتناب کرده اند غزلیات «نظیره‌ای» اجتناب کرده اند دید «رسالت»‍، «معناسازی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خوش‌روانی»، فرشید سادات‌شریفی

_ درنگی در مداحی‌های حافظ، ایرج شهبازی

_ بازرسی پاره‌ای اجتناب کرده اند سبدها زیبایی شناختی در تفسیر‌های حافظ به زبان عربی همراه خود تاکید بر تفسیر‌ی علی عباس زلیخه، محمدرضا عزیزی

_ چشم انداز مذهبی حافظ، صدیق قطبی

_ واکاوی چگونگی پیوند حافظ همراه خود واقعه‌ی عاشورا ، غلامرضا کافی

_ کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی در وسط‌ی جمهوری ترکیه ، حجابی کرلانگیچ

_ دوگانه‌گرایی در دیوان حافظ، میرجلال‌الدین کزازی

_ منطق تصویر در شعر حافظ، رحیم کوشش شبستری

 

پژوهشگران می‌توانند مقاله‌های شخصی را کدام ممکن است دستاوردی معاصر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساختار آموزشی‌پژوهشی نوشته شده است، در سامانه‌ روزنامه به برخورد jhp.hafezstudies.com اضافه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی کنند. مقاله‌های ارسالی می‌تواند رویکردهای گوناگون داشته باشد، اجتناب کرده اند جمله: تحلیل محتوا، تحقیق مروری، راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقد کتاب، تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی تطبیقی، اکتسابی معاصر اجتناب کرده اند عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابیات (در قالب مقاله‌ی مختصر)، بازرسی کارنامه‌ حافظ‌پژوهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… .

 

به گزارش ایبنا؛ کنجکاوی‌مندان می‌توانند مقاله‌های‌ این شماره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر روزنامه‌ها هر دو دفترهای پیشین را اجتناب کرده اند موقعیت یابی مناسب وسط حافظ‌شناسی به نشانی www.hafezstudies.com اکتسابی کنند.