شوک برنابئو علیه گرت بیل پس اجتناب کرده اند ۲ سال / عکس


به گزارش خبرگزاری اینترنت؛ ۲ سال بعد، گرت بیل آخر جایگزین تفریحی در برنابئو را پیدا کرد. کارلو آنچلوتی ۷۴ دقیقه پس اجتناب کرده اند پیروزی ۲-۰ رئال ختافه مقابل گالاتاسرای، انتخاب گرفت کریم بنزما را جدا بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرت بیل را متفاوت او تدریجی.

ستاره ولزی چون آن است پیش بینی می سر خورد همراه خود پاسخ عقب کشیدن ۵۰ هزار هوادار به رئال وارد ورزشگاه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوت های اعتراضی در نیمه های وسیعی اجتناب کرده اند ورزشگاه به صدا درآمد. جذاب اینجاست کدام ممکن است بل به سوت ها پاسخ داد. همراه خود سرگرم کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبخند آرم داد کدام ممکن است این سوت ها برایش بدون در نظر گرفتن. این هفتمین تفریحی بیل {در این} فصل برای رئال است کدام ممکن است در سه تفریحی روی نیمکت آغاز کرده است.

مصدومیت های پی در پی، عدم احتمال دارد تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح ولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلف بر رئال، شهرت بیل را در بین هواداران رئال مادرید در سه سال قبلی فوق العاده کاهش داده است.

خشم برنابئو علیه گرت بیل پس از دو سال / عکس

خشم برنابئو علیه گرت بیل پس از دو سال / عکس

خشم برنابئو علیه گرت بیل پس از دو سال / عکس

خشم برنابئو علیه گرت بیل پس از دو سال / عکس

اصولاً بیاموزید:

۲۵۸ ۲۵۱۴