شکست تلخ برای لورکوزن همراه خود سردار آزمونبه گزارش خبرگزاری اطلاعات وب مبتنی بر; در یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند دیدارهای هفته {سی ام} بوندسلیگا آلمان، بایرلورکوزن {در خانه} میزبان آر بی لایپزیگ بود.

لورکوزن {در خانه} همراه خود منصفانه گل شکست خورد به همان اندازه لایپزیگ مقام سوم را کسب تدریجی.

سردار آزمون {در این} دیدار روی نیمکت نشسته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقیقه ۸۸ به میدان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیری {در این} دیدار نداشت.

تا حد زیادی بیاموزید:

خواه یا نه بیرانوند به ایران می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرباز تبدیل می شود؟

مرحله داوری در ایران قطعا اجتناب کرده اند فوتبالش بعدی است

آماری کدام ممکن است مسی رونالدو را له می تدریجی! / عکس

۲۵۳۲۵۱۴