صدور بیش از ۱۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوز


وزیر اقتصاد اعلام کرد:

وزیر اقتصاد با اشاره به صدور ۱۱۴ هزار مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی پروانه، گفت: برای اولین بار از ظرفیت قانونی صدور مجوزهایی که از سوی مسئولان به حالت تعلیق درآمده است، از طریق درگاه ملی مجوز استفاده می شود و مجوز جدید یکی مقامات نیز صلاحیت صدور مجوز را خواهند داشت، از بین خواهند رفت و مجازات خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سید احسان خاندوزی در برنامه خط اول خبر سیما درباره صدور پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوز گفت: وزارت اقتصاد و دارایی و پورتال ملی مجوز از ظرفیت قانونی برای صدور مجوز برخوردار هستند. که مرجع مجوز از متقاضی آن را در نوبت صدور پروانه معلق نگه می دارد و در این زمینه مرتکب تخلف می شود که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است، اما از این پس مؤسسه ای که صدور مجوز را به تعویق می اندازد و تخلف می کند، وزارت اقتصاد موظف به صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز برای متقاضی خواهد بود.

به گفته وی، از ۱۴ فروردین ماه تاکنون ۳۸۹ هزار درخواست جواز کسب در پرتال ملی مجوز دریافت شده که از این تعداد ۱۰۵ هزار مجوز صادر شده و یا متقاضیان منصرف شده اند. تاکنون ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز به صورت آنلاین از طریق درگاه ملی مجوز صادر شده است که به این معنی است که افراد بدون مراجعه به دستگاه های اجرایی یا مراجع صدور مجوز موفق به اخذ مجوز فعالیت شده اند.

خاندوزی با اشاره به اراده دولت برای حذف امضای طلایی تایید کرد: ۱۵۷ هزار متقاضی مجوز در پورتال ملی مجوز علیرغم اینکه مشکلی در مدارک خود ندارند، مسئولان امر آنها را در نوبت بررسی قرار می دهند که به کمترین. ۱۴۸۰۰۰ پرونده فاقد صدور به معنای تخلف دستگاه.

وی به صراحت گفت که قانون به وزارت اقتصاد و پرتال ملی مجوز این امکان را داده است که در صورت تعلیق متقاضی مجوز بدون دلیل مشخص پس از گذشت زمان، پورتال ملی این حق را دارد که فعالیت خود را در آن آغاز کند. مربوط به صدور پروانه کسب برای انجام اقدامات.

خاندوزی اذعان داشت؛ در تاریخ صدور پروانه، بی سابقه بوده است که دستگاهی که در صدور پروانه کسب تاخیر داشته باشد، هم اختیار صدور مجوز را از دست می دهد و هم برای آن دستگاه مجازات قانونی در نظر گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: از ابزارهای نظارتی در کمیسیون های نظارتی دولت و مجلس استفاده می کنیم تا این ابزارها ملزم به تسهیل و تسریع در صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون هستند.

وی با اشاره به اینکه موانع مجوز توسط هیات مقررات زدایی بررسی و رفع شده است، هشدار داد: در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت عنوان شده است که مرجع صدور مجوز نمی تواند بر اساس ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند. و همچنین در زمینه تضاد منافع نیز اقدامی به اجرا گذاشته شده است تا مانعی بر سر راه صدور مجوز وجود نداشته باشد.

وزیر اقتصاد همچنین به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوز اشاره کرد و توضیح داد: ۵ هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای اولین بار در سال ۹۶ به اتحادیه ها ارائه شده است. تاریخ کشور، بنابراین برای این مجوزها نظارت قبلی جایگزین نظارت می شود.وی به این نتیجه رسید که در این مورد نیز پروانه تجارت به درگاه ملی مجوز اضافه شده است اما در عمل باید تایید نهایی اصناف باشد. به دست آمده. از طریق وزارت حراست و با ابلاغ وزارت حراست می بینیم که نه تنها تجهیزات، بلکه صدور مجوز تجارت نیز به راحتی انجام می شود. .

منبع: ایرنا

لینک کوتاهاین لینک کپی شده!