صفایی مزیاد رئیس موسسه مالی سینا شد


همراه خود انتخاب هیئت مدیره موسسه مالی سینا به اتفاق آرا دکتر صفا مزیاد رئیس این موسسه مالی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی سینا، همراه خود ملاحظه به انواع دکتر ایمانی شناخته شده به عنوان مدیرعامل موسسه مالی صادرات ایران، اعضای هیات مدیره موسسه مالی سینا در فینال مونتاژ شخصی به اتفاق آرا دکتر را منصوب کردند. جعفر صفایی شناخته شده به عنوان رئیس این موسسه مالی سینا را انواع کرد.

لینک مختصرلینک کپی شد!