طارمی به هموطنش رحم نکرد! / تصویر


به گزارش خبرگزاری اطلاعات وب مبتنی بر; کارکنان فوتبال پورتو اجتناب کرده اند ساعت ۰۰:۰۰ امشب ۲۷ فروردین ماه در حالی به مصاف اف سی پورتیموننسه سر خورد کدام ممکن است مهدی طارمی در لیست بی نظیر پورتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام نیازمند در لیست کارکنان پورتیمونزه قرار دارند. نیمه اول این دیدار همراه خود نتیجه ۴ بر صفر مهدی طارمی به درآمد پورتو به نوک رسید. مهدی در طولانی مدت ۴۵ دقیقه ابتدایی تفریحی ۲ گل به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی گل را به تماس گرفتن شخصی خلق کرد. لذت بعد اجتناب کرده اند گل طارمی به تذکر پاسخی به منتقدان او بود.

طارمی به هموطنش رحم نکرد!  / تصویر

اصولاً بیاموزید: