عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: اعلام سازمان سنجش از کنکور سال آینده نادرست است/کنکور سال آینده با قطعیت ۴۰ درصدی برگزار می شود.
منصور کبگانیان گفت: تصمیم برای برگزاری کنکور در سال آینده تصمیم مشخص، صریح و قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در ماه چهارم سال قبل اصلاحیه ای در این مصوبه انجام شد. ما دوست نداریم شک و اضطراب ایجاد کنیم و فلسفه نظام آموزشی حذف نشود.