علی دایی در گفت‌گو با فردوسی‌پور: تو این مملکت هر کی که بزرگ بشه باهاش زاویه داریم (فیلم)علی دایی در گفت‌گو با عادل فردوسی‌پور گفت: تو این مملکت هر کی که بزرگ بشه باهاش زاویه داریم. حسادت بد چیزیه…