عکس/ بهنوش طباطبایی گل رفتن شد!


بهنوش طباطبایی عکسی اجتناب کرده اند جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری این روزهای شخصی چاپ شده کرد.

به گزارش وقت صبح، {در این} عکس بهنوش طباطبایی گلی یه موهایش زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین نوشته است: احوال اردیبهشتی🌸

بهنوش طباطبایی گل به سر شده است.

بهنوش طباطبایی در عملکرد منصفانه شوفر

بهنوش طباطبایی بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون همراه خود تخلیه پستی در اینستاگرامش اجتناب کرده اند گریم خاص شخصی در عملکرد زن شوفری به تماس گرفتن «شوکت» آشکار کرد.

گفتنی است؛ اخیر‌ترین عملکرد خانم بازیگر در حاضر «مری پاپینز» همراه خود استقبال بینندگان زیادی روبه‌رو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری نقشی جذاب ملاحظه به وی سپرده شده است.

بهنوش طباطبایی در اینستاگرام شخصی نوشت:

«نگاهی به گریم عملکرد» شوکت”

در حاضر «روزهای رادیو»

به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی: محمد رحمانیان

طراح گریم: بانوی گریم تئاتر ایران ماریا حاجی‌ها