عکس زیرزمینی ناصرالدین شاه در کنار مجسمه اولش


ناصرالدین شاه قاجار اولین کسی بود که مجسمه او را ساخت و در تهران نصب کرد.

به گزارش صبح، ناصرالدین شاه قاجار را اولین کسی می دانند که در زمان حیاتش مجسمه ای از او ساخت و در میدان تهران نصب کرد.

به نظر می رسد عکس زیر از عکاس ناشناس تنها عکس موجود در افتتاحیه مجسمه ناصرالدین شاه در قورخانه باشد.

عکس زیرزمینی ناصرالدین شاه در کنار مجسمه اولش

ناصرالدین شاه قاجار اولین کسی بود که مجسمه او را ساخت و در تهران نصب کرد. پس از بازگشت از سفر به فرنگ، شیفته شهر و مردم فرنگ شد و خواست مجسمه ای از او بسازد و در یکی از میادین اصلی شهر نصب کند.

مجسمه ناصرالدین شاه به دستور اقبال السلطنه وزیر قورخانه و توسط میرزا علی اکبر معمار ساخته شد. در روزنامه شرف سال پنجم شماره ۵۰ ربیع الثانی ۱۳۰۴ هجری قمری در صفحات یک و دو در این باره آمده است: رسما ساخته و ریخته شده که از نظر صنعت ریخته گری و علم نقاشی و تناسب. از اعضا و استادان ریز در هنر مجسمه سازی این خاص مانند آثار خوب استادان اروپایی بهتر از این قابل توصیف نیست، در حالی که استادان و صنعتگران این مجسمه ها همگی ایرانی هستند.

ساخت مجسمه در سیابان ۱۳۰۴ هجری شمسی به پایان رسید، اما تا روز سه شنبه ۱۰ صفر ۱۳۰۶ هجری قمری در قورخانه نگهداری می شد تا اینکه طی مراسمی به نام «تندیس عید» به باغشاه آورده شد.

همانطور که محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در خاطرات خود می نویسد، در ابتدا قصد داشتند مجسمه را در بالای میدان توپخانه قرار دهند، اما به صلاحدید شاه و چون امکان مخالفت عمومی به دلیل شباهت مجسمه وجود دارد. . و بت در فرهنگ ایران در آن زمان سفارش داده شد. کا قورخانه دو سال بعد به باغشاه منتقل شد.

به نظر می رسد عکس زیر از عکاس ناشناس تنها عکس موجود در افتتاحیه مجسمه ناصرالدین شاه در قورخانه باشد.