فرشتا حسینی همراه خود تخلیه عکس/عکس ازدواج شخصی طوفانی به راه انداخت


فرشتا حسینی به رویداد تولد نوید محمدزاده عکسی اجتناب کرده اند روز ازدواجشان چاپ شده کرد.

به گزارش صبح، فریشه حسینی بازیگر افغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدزاده شریک زندگی نوید همراه خود تخلیه عکسی اجتناب کرده اند آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش در روز ازدواجشان در اینستاگرام تولد نوید را تبریک ذکر شد.

"فرشته حسینی" آصف شروع به انتشار عکس/عکس عروسی خودش کرد

محتوای متنی عاشقانه فریشتا حسینی به بهانه تولد نوید محمد زاده:

نوید

نفس کشیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دنیای خودم دمیدم

هر وقت رنگی را کدام ممکن است به تصویر کشیدن می کنی فراموش احتمالاً انجام دادی..

هر بار کدام ممکن است یادم میره به نظر می رسید کنم..