فرشی کدام ممکن است مدیرعامل پرسپولیس به فرشاد پیوس داد! / تصویر


به گزارش خبرگزاری وب مبتنی بر؛ فرشاد پیوس در ۲ فصل پرسپولیسی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار در ۶۹ ورزشی ۶۰ گل به ثمر رساند.

بیوس علاوه بر این در ورزشی های آسیایی پکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در جام تجهیزات گلف های آسیا گلزنی کرد. او در یکی اجتناب کرده اند پربیننده ترین دربی های فوتبال ایران مقابل استقلال، کفش هایش را آویخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فوتبال خداحافظی کرد.

این تصویر درمورد به شبیه به ورزشی ای است کدام ممکن است در آن به فرشاد پیوس این گونه بها داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر عابدینی مدیرعامل وقت پرسپولیس همراه خود اهدای فرش دستباف اجتناب کرده اند زحمات گلزن سابق فوتبال ایران تحسین کرد.

فرشی که مدیرعامل پرسپولیس به فرشاد پیوس داد!  / تصویر۲۵۷۲۵۱