فروش بیش از ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال


فروش شرکت بیمه کوثر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۷ هزار و ۳۴۸ میلیارد ریال رسید.

به گزارش سایت درک آنلاین، در حال حاضر ترکیب فروش ۳.۸۰ درصد رشته های غیرزندگی و ۱۹.۷ درصد رشته های زندگی در این شرکت عملیاتی شده است.
محسن آصفی گفت: در این مدت رشته های باربری و مهندسی به ترتیب با رشد ۳۱۱ و ۲۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین درصد رشد فروش را در بین سایر رشته ها داشته اند.
وی با بیان اینکه شرکت بیمه کوثر با ثبت ضریب زیان ۴۳.۷ درصدی در سه ماهه اول ۷ میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده است. غیرزندگی ۲.۸۵ درصد و تحت بیمه عمر ۱۴.۸ درصد از کل خسارت پرداخت شده است.
مدیر طرح ها و برنامه های این شرکت در خصوص دستاوردهای بیمه کوثر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر می توانیم مجوز تمدید مجوز پذیرش محرومیت از بیمه مرکزی را دریافت کنیم. کوثر.بیمه.” همچنین پورتال تخصصی حیات سرمایه گذاری این شرکت که یکی از پیش نیازهای توسعه بیشتر فروش در این زمینه است، پس از گذراندن موفقیت آمیز مرحله آزمایشی، سرانجام به بهره برداری کامل می رسد.