فشار زیر پای اصفهان/ تکرار ریزش جاده ها غیرعادی است


خبرگزاری مهر – گروه استانی – ندا صباحی: در کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ روز سه حادثه اختلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش جامعه های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب در مناطق مجزا اجتناب کرده اند شهر اصفهان رخ داد. سایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکستگی جاده سوئیچ فاضلاب غرب به شرق اصفهان در جاده شهید قدوسی (آپادانا ۱) در ۱۵ فروردین، نشتی آب در جاده لوله آبرسانی به قطر ۵۰۰ میلی متر، آهن جعلی در پایگاه هشتم صیادی در ۲۱ فروردین، لوله آب باعث شکستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروریختن جامعه بهداشتی در جاده حکیم نیروی دریایی در روز پنجشنبه ۲۴ فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه تصاویری اجتناب کرده اند حفره‌های عظیم زیر این جاده، گمانه‌زنی کسب اطلاعات در مورد دلیل برای شکستگی‌های زیر پوستی در شهر اصفهان شد.

اگرچه مسئولان نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان حوادث جدیدترین را مسئله فرسودگی جامعه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب عنوان کردند، با این حال پیش اجتناب کرده اند این پایین شناسان اجتناب کرده اند لاغر آسیب رسان فرورفتگی پایین در اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغر این پدیده آسیب رسان در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات وارده صحبت کرده بودند. به زیرساخت های مهم شهری، اجتناب کرده اند جمله آنها نسبت به فشار در قدرت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت هشدار دادند.

تجزیه و تحلیل ها آرم می دهد کدام ممکن است جامعه فاضلاب شهر اصفهان در سال های قبلی در فواصل تمدید شده دچار شکستگی هر دو فروریختگی شده است. شناخته شده به عنوان مثال شکستگی لوله فاضلاب جاده نزار غربی در سال ۱۳۶۲، ریزش لوله در جاده مشتاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده بزرگمهر در سال ۱۳۶۵، میدان انقلاب در سال ۱۳۶۷. میر در سال ۱۹۹۲ دیدگاه غربی در سال ۱۹۹۴ آرم می دهد کدام ممکن است جامعه فرسوده شده است، با این حال همراه خود وجود همراه خود ملاحظه به فرسودگی جامعه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب، این حوادث در سالهای متوالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طول کوتاهی رخ داده است. ۹ او افتاد.

۳۳۰ کیلومتر اجتناب کرده اند لوله های جامعه فاضلاب شهری اصفهان فرسوده است

عمر جامعه فاضلاب شهری اصفهان ۶۴ سال است. اصفهان اولین شهر ایران است کدام ممکن است جامعه فاضلاب شهری آن در سال ۱۳۳۷ طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۴۶ به استفاده از درست رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه جامعه فاضلاب اصفهان بیش اجتناب کرده اند ۳۶۰۰ کیلومتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان اظهار داشت. ۳۳۰ کیلومتر اجتناب کرده اند لوله های جامعه فاضلاب شهر اصفهان فرسوده است.

مهرداد خرسندی در او اظهار داشت لوگو به گزارش خبرنگار مهر، حادثه ریزش جامعه فاضلاب ربطی به ریزش پایین ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می افزاید: تعریض، حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض لوله فاضلاب به پایان رسید.

وی همراه خود ردیابی به اینکه لوله فاضلاب جاده ۶۰۰ این جهان فرسوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان فاضلاب {به دلیل} اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن تاج لوله ها دیده شده است، می افزاید: پایین ندارد.

سخنگوی نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان اصفهان همراه خود خاص اینکه سوخت فاضلاب به مرور زمان باعث خوردگی این لوله های بتنی شده است، افزود: حادثه ای درست مثل حادثه روز پنجشنبه در جاده حکیم نیروی دریایی در سال ۱۳۸۳ در جاده نیزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجار لوله فاضلاب رخ داد. متفاوت کردن در احساس عجیب و غریب شهر جاده هایی قابل مقایسه با نزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکیم نیروی دریایی موجود است. سایش لوله های فاضلاب در پایان باعث اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن سایبان لوله شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش کمیت جریان فاضلاب، آلودگی اجتناب کرده اند بین سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افتادن آلودگی در نهر فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خندقی در زیر جاده شد.

خرسندی وی می گوید: ۳۳۰ کیلومتر اجتناب کرده اند لوله های جامعه فاضلاب اصفهان فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به دوباره کار کردن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت دوباره کار کردن هر کیلومتر روزانه ۵۰ میلیارد تومان است.

سخنگوی نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان اصفهان یکپارچه می دهد: دوباره کار کردن جامعه فاضلاب بودجه دولتی ندارد با این حال شورای اقتصاد ۵۰ میلیون یورو شهرت خارجی (فاینانس) داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون در یکی ۲ مورد اجتناب کرده اند اعتبارات استفاده کرده ایم. برای ایجاد مناطق فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدها. اجتناب کرده اند موجود در جامعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن بیش اجتناب کرده اند ۱۲ کیلومتر (۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ متر) لوله های جامعه فاضلاب اجتناب کرده اند حدفاصل سی راه نزار، بخشی اجتناب کرده اند مشتاق ۱، مشتاق ۲، میر، لاهور، کمال اسماعیل، آبشار به همان اندازه پالایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند جاده آپادانا هفته قبلی دوباره کار کردن شد.

به گزارش مهر، تامین پولی برای دوباره کار کردن جامعه فرسوده فاضلاب اصفهان در ۴ فاز در قالب قرارداد فاینانس خارجی مصوب سال ۱۳۸۶ هیات وزیران، تخصیص ۲۰۰ میلیون یورو بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان ۵۰ میلیون یورو است. در شبیه به سال برای اجرای فاز اول سرمایه گذاری ترتیب شده است دوباره کار کردن جامعه فاضلاب شهر اصفهان همراه خود همکاری مشاوران آلمانی، زبان چینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی.

تنش زیر پای اصفهان/ تکرار ریزش خیابان ها غیرعادی است

منصور شیش کالا، مدیرکل فاجعه جهان ای اصفهان نیز اجتناب کرده اند سوراخ های خاندان تحت سلطه صحبت کرد. درگیری ها لوله های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب اصفهان به خبرنگار مهر اظهار داشت: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است اجرای جامعه فاضلاب در اصفهان بیش از پنجاه سال قدمت دارد، لوله ها پوسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته اند. فشار خواهم شکست؛ این شرایط ممکن است تحمل تأثیر فرونشست پایین نیز قرار گیرد کدام ممکن است در واقع قابل تجزیه و تحلیل توسط مشاوران است.

وی می افزاید: اجتناب کرده اند این رو کمیته آموزشی ماهر اجتناب کرده اند اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید دانشکده تشکیل شد به همان اندازه ارتباط این حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناور شدن پایین را تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا تدریجی.

انواع تصادفات در یک واحد جهان خالص نیست

این در حالی است کدام ممکن است مدیرکل پایین شناسی اصفهان معتقد است روزی کدام ممکن است انواع تصادفات در یک واحد جهان افزایش خواهد یافت باید انتخاب های عکس را در تذکر گرفت اجتناب کرده اند جمله اینکه فرونشست ممکن است مسئله شکستگی های پی در پی در محل پیوستن لوله های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب باشد.

رضا اسلامی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر می افزاید: در ذهن داشته باشید سازه هایی قابل مقایسه با ۳۳ پل، پل خواجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد کامل عباسی قدمتی ۴۰۰ ساله دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} سال ها ثابت بوده اند، با این حال در عرض ۲۰ به همان اندازه ۳۰ سال منصفانه ساله. بر آنها گذشت اند.

وی می گوید: مسئولان آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب همراه خود محافظت حوادث سلسله پاسخ دادند درگیری ها {آنها می گویند} شکستگی لوله ها قابل انجام است نسبتاً باشد از مشاوران نمایندگی می گویند فاضلاب ها بیش از پنجاه سال قدمت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسیده شدند، ازدحام بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشت آب باعث آسفالت جاده هایی قابل مقایسه با حکیم نیروی دریایی شده است، با این حال خواه یا نه جاده آپادانا منصفانه بازدید کنندگان بود؟ این اتفاق در وسط جاده افتاد! هر دو اتفاقات درست مثل در جاده امام خمینی، منصفانه مغازه کفش فروشی در میدان شهدا در جاده آره احمدآباد رخ داده است است.

مدیرکل پایین شناسی استان اصفهان همراه خود ردیابی به اینکه کشوری قابل مقایسه با ژاپن دستخوش بدترین فروپاشی ها شده است، با این حال تعدد آنها درست مثل وقایع سلسله تحت سلطه است. درگیری ها وی همراه خود ردیابی به نبودن لوله های آب در اصفهان خاطرنشان می تدریجی: به کاغذی در نظر گرفته شده می کنید کدام ممکن است ۲ نفر اجتناب کرده اند ۲ طرف آن را می کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص را مجبور می کنند کدام ممکن است ۲۰۰ نیوتن استفاده تدریجی. هیچ اتفاقی نمی افتد، با این حال کافی است نیروی وارده اجتناب کرده اند منصفانه طرف به سختی افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اختلاف امکانات باعث کشش، انصراف مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی شود.

زیر منافذ و پوست شهر چه می گذرد؟

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی می افزاید: ضخامت آبرفتی جهان نزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپادانا کمتر از ۴۰ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح آلودگی ماسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه های خشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضخامت ریزدانه های این جهان ۱۰ متر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به صخره سنگی می رسد. کف این نواحی قابل مقایسه با سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه پل در ۴۰-۵۰ سال ۳۲ سانتی متر فرو {می رود} کدام ممکن است حدود منصفانه به همان اندازه ۲ سانتی متر در سال است. با این حال چیزی کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنیم اکنون رخ داده است اینجا است کدام ممکن است در شمال اصفهان میزان پایین‌لغزش در جاری حاضر بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین ۱۴ به همان اندازه ۱۶ سانتی‌متر در سال است، در حالی کدام ممکن است شناور شدن پایین در جنوب شهر کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابرابری می‌شود. در زیر شهر قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است در زیرزمین سوراخ های لمس کردن وجود داشته باشد کدام ممکن است همراه خود انصراف مصرف کردن لوله های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب در جنوب شهر شخصی را آرم می دهد.

ما تاثیر ردیابی ها لوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های آب را برای ۱۰ سال بلند مدت پیش‌سوراخ بینی کرده‌ایم، ۹ الان، با این حال قبلاً به همان اندازه این حد رخ داده است است از یکی اجتناب کرده اند نتایج مخرب این کاهش، تأثیر بر ردیابی ها سوئیچ آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر زیرساخت‌ها است. زیرین، اظهار داشت: پایین است.

سرپرست کل پایین شناسی استان اصفهان می افزاید: لوله های محل پیوستن لق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مناطق در تأثیر فشار پارگی تحمیل تبدیل می شود. این {به دلیل} بروز حوادث سلسله است درگیری ها برداشتن شدن پیوستن لوله های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب اصفهان، موضوع فاجعه فرونشست پایین مطرح شد. اگر مسئولان آبفای استانداری نشت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حفره در زیر جاده ها را مسئله نشت آب می دانستند، هدف بروز این نشت آب در سه سطح نزدیک شهر در مدت ۲۰ روز باید خاص شود؟ جدی تر اجتناب کرده اند آن، تصور کنید اگر لوله های سوخت نشتی داشت چه اتفاقی می افتاد؟!

تنش زیر پای اصفهان/ تکرار ریزش خیابان ها غیرعادی است

اسلامی می گوید: «شخصیت ما را نسبت به این سیگنال ها هشدار می دهد، با این حال دیر یا زود بروز می کنند. خواه یا نه نباید این حوادث را شدید گرفت؟! لمس کردن کار شخصی را انجام می دهد، با این حال پیش بینی داریم این علائم توجیه شود.

سرپرست کل پایین شناسی استان اصفهان می گوید: باید روبرو شویم کدام ممکن است وضعیت اصفهان فوق العاده بحرانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرمایه گذاری های انحراف آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان آبی کدام ممکن است مزارع هر دو صنعت {به دلیل} تمدن منصفانه شهر به کف دست می آورند، روزی برای سازش {وجود ندارد}. همراه خود ۲.۵ میلیون باند در جاری نابودی است.

وی خاص کرد کدام ممکن است دشت اصفهان آرام شده است. بخار وی می افزاید: همه زیرساخت های شهر را تحمل تاثیر مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید می افزاید: فروپاشی فقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی، کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم، خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنای تاریخی، پالایشگاه، بیمارستان، فرودگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاه نمی شناسد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل {در این} دشت کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش تحمل تأثیر .

حداقل دبی آب در زاینده رود اجتناب کرده اند عمق لمس کردن می کاهد

اسلامی خاص کرد: کمترین دبی آب در زاینده رود {به دلیل} عمق فرونشست پایین است. غیر مستقیم شناخته شده به عنوان نگهبان وی در حالی کدام ممکن است آن را مدیریت می تدریجی، می گوید: رفع این فاجعه خواستن به مونتاژ ندارد، اما علاوه بر این منصفانه اراده سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اصفهان برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات حیاتی است، باید برای رفع آن امتحان شده کرد. سفره های زیرزمینی باید تنفس کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دارایی ها باید خارج شوند.

وی می گوید: مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان شهرستان ها بدانند کدام ممکن است برای سرمایه گذاری های سوئیچ آب چاره ای نیست وگرنه زیاندرود به کانال آبرسانی تغییر نمی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالاب جوخونی منشا کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های فرونشست آب نمی شد. پایین تأمین کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار نخواهد بود. به شهر برداشته شد، بیش اجتناب کرده اند ۶۵ سهم دارایی ها آب زیرزمینی اجتناب کرده اند سفره‌های زیرزمینی اصفهان استفاده نشد، کشف نشده خطر زلزله خانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان‌های اصفهان افزایش نیافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه زیر کشت محصولات کشاورزی افزایش نیافت. اجتناب کرده اند ۳۶۰ هزار هکتار به ۱۷۰ هزار هکتار برسد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل پایین شناسی اصفهان می افزاید: اگر راه رفع سوئیچ آب باشد، متعدد اجتناب کرده اند حیات جانوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی زاینده رود اجتناب کرده اند بین نمی رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مهاجران جویای کار افزایش نمی یابد. همراه خود این جاری، اگر این اندیشه کدام ممکن است اجتناب کرده اند آب های انتقالی برای رشد صنعت، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست استفاده تبدیل می شود، همچنان {در این} گلوله کردن موجود است. ها سهمی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل آخر نیست بدون در نظر گرفتن اصولاً بیشتر. اشکال اصفهان ضعیف هر دو ضعیف آب نیست، اشکال نوع مدیریت آب است.

به گزارش مهر، به نظر می رسد مانند است شکستگی زنجیره لوله های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب اصفهان تنها {به دلیل} سایش جامعه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است مسئولان جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری برای جلوگیری اجتناب کرده اند تحریک کردن شناور شدن پایین در قدرت زیربنایی تدابیری متعهد شدن کنند.

بر ایده فینال تحقیق {انجام شده} توسط گروه پایین شناسی ایران – دشت اصفهان – نرخ فرونشست برخوار ۱۵ به همان اندازه ۱۹ سانتی متر در سال است کدام ممکن است اصولاً محیط ها را در محدوده شهری، باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت ها محافظت می دهد.

طبق برآوردها ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار نفر باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۷۵۰ به همان اندازه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر اصفهان دارد. ناحیه در معرض خطر سقوط تخلیه بیش از سه.۵ میلیارد متر تاس آب اجتناب کرده اند سفره آب اصفهان طی سه دهه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم این الگو شرایط فوق العاده خطرناکی را تحمیل کرده است.