فعال سیاسی اصولگرا: هیئت امنا میرسلیم را علیرغم بازداشت پسرش تایید کرد، اما لاریجانی را به دلیل تحصیل دخترش در خارج از کشور رد کرد.
مشاور رئیس مجلس دهم: طبق تاریخ اعلام شده، فرزند آقای. میرسلیم قبل از ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم بازداشت شده بود و با وجود محکومیت فرزندش توسط نهادهای امنیتی، هیچ وقفه ای در روند بررسی و تایید موافقت آقای میرسلیم برای نامزدی مجلس یازدهم ایجاد نشد.