فینال مبانی بازدید به ایران گفتن شدبه گزارش خبرگزاری اطلاعات وب مبتنی بر به گزارش گروه هواپیمایی کشوری، میراخاب رضوی ذکر شد: بر ایده مصوبه یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهمین مونتاژ ستاد سراسری مدیریت بیماری‌های کرونا، محدودیت‌های کرونا برای همه ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی مسافران بالای ۱۲ سال در پروازهای درگاه به ایران برداشته شده است. همراه خود تزریق ۲ دوز واکسن کرونا “را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ممکن است وارد ملت شود پس اجتناب کرده اند انجام آزمایشات پاسخ زنجیره ای پلیمراز عقب کشیدن (PCR).

وی افزود: مسافرانی کدام ممکن است وارد ملت می شوند باید در مدت ۷۲ ساعت پس اجتناب کرده اند پرواز خرس آزمایش PCR را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی شهادت دادن عقب کشیدن بررسی کرونا به زبان انگلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ روز اجتناب کرده اند فینال واکسیناسیون قبلی باشند.

رضوی افزود: علاوه بر این {در این} مونتاژ مقرر شد صدور بلیط هواپیما به سامانه ایران من می خواهم پیوند داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران برای اداره کردن بیماری عروق کرونر مرکز اجتناب کرده اند طریق سامانه مذکور مدیریت شوند.

۲۲۳۲۲۷