قالب جبران خسارت بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بیمه ای در ایران روز جمعه افزایش کشف شد


افزایش قالب جبران خسارت بیمه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان جبران خسارت بیمه روز جمعه در بخش خسارت بیمه خودرو در تمامی شعب خسارت تهران غول پیکر به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحفیم تحت وب، حمیدرضا بهیرایی رئیس اداره کل بیمه های موتوری {در این} خصوص گفت: اطمینان حاصل شود که حاضر بهتر از ارائه دهندگان به نمایندگی های بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان دیدگانی کدام ممکن است در روزهای روال امکان برای مشاوره امکانات صنوبر خسارت را ندارند، قالب. در واحدهای صنوبر خسارت بیمه ایرانیان در تهران غول پیکر به پایان رسید.

در صورت بروز حادثه، نمایندگی های بیمه ایران می توانند علاوه بر این ساعات کار در روزهای روال کاری، جمعه ها اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح به واحدهای جبران خسارت (مجتمع فاطمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعب ایستگاه شرق، ایستگاه غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بساط) تهران مراجعه کنند. به همان اندازه ساعت ۱:۰۰ بعد اجتناب کرده اند ظهر

وی افزود: علاوه بر این واحدهای سیار جبران خسارت بیمه ایران در مناطق مختلف تهران در کل هفته کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان به اعضای خانواده می باشند. بیمه شدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیدگان می توانند به شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های در سرتاسر ملت مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به مکان بیمه ایران به نشانی www.iraninsuranc.ir مراجعه کنند. همراه خود شماره ۰۹۶۶۸ به این امکانات مراجعه هر دو اجتناب کرده اند ارائه دهندگان آن بیشترین استفاده را ببرید.

لیست دیده بان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعب تخصصی جبران خسارت در تهران غول پیکر

وسط خرابی سلولی: شمال جاده سعدی – جنب بیمارستان امیرعلم – جاده تقوی ۴ تلفن: ۰۹۶۶۸

مجتمع الفاطمی: جاده فاطمی – روبروی وزارت ملت

بخش ممتاز شرق: بعد اجتناب کرده اند خیابان تهرانپارس به اندازه سه کیلومتر، خیابان آبعلی، پلاک ۱۴۸۶

بخش ممتاز غرب: کیلومتر ۱۴ خیابان بی نظیر کرج – بعد اجتناب کرده اند چهارراه ایران خودرو – جنب موسسه مالی خرید و فروش

بخش البسطاء: آزادراه البسط – روبروی پارک الخزنه