قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی غیرقانونی است


امیدوارم دولت آلمان و سایر دولت هایی که قصد انجام این اقدام را دارند، نتایج اقدامات غیرسازنده را در نظر بگیرند و منافع متقابل را فدای سازش های سیاسی و تصمیم گیری های سیاسی نکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام برای قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه های تروریستی غیرقانونی اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، وی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین اظهارات وزیر امور خارجه آلمان مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا موضوع قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه های تروریستی می داند، تاکید کرد: اسلام. سپاه پاسداران، نهاد رسمی نظامی ایران است و انجام چنین اقدامی غیرقانونی است.

کنعانی ادامه داد: امیدوارم هم دولت آلمان و هم سایر دولت هایی که ممکن است برای این کار برنامه ریزی کنند به نتایج اقدامات غیرسازنده خود توجه کنند و منافع متقابل خود را فدای سازش های زودگذر سیاسی و تصمیمات سیاسی نکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تصمیم نیوزلند مبنی بر تعلیق گفتگو با ایران در زمینه حقوق بشر به دلیل تحولات داخلی ایران گفت: این اقدام غیرمسئولانه، احساسی و واقعا مبتنی بر رویکرد سیاسی است.