«قرص سمی» برای مقابله همراه خود تسلط الن ماسک در توییتر


بر مقدمه این ساختار، سهامداران دانش مجاز به کسب سهام نمایندگی همراه خود کاهش یافته است هستند.

هدف اجتناب کرده اند این خرید و فروش مقابله همراه خود انباشت سهام توسط دست خوب نفر است.

ایلان ماسک حدود 10 درصد از توییتر را در اختیار دارد

ساختار موسوم به «صندوق سهامداران مختصر مدت» در بازارهای سهام آمریکا «قرص سمی» نامیده تبدیل می شود.

هیئت مدیره توییتر این ساختار را به کمیسیون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار آمریکا اطلاع داد.

پس اجتناب کرده اند کسب حدود ۱۰ نسبت اجتناب کرده اند سهام توییتر، ایلان ماسک به هیئت مدیره آن ارائه دهنده تیز کردن ۴۳ میلیارد دلار برای گرفتن تمام سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آن به حداقل یک نمایندگی شخصی داد.

به مشاوره آقای ماسک، او توییتر را همراه خود قیمت ۵۴.۲۰ دلار به ازای هر سهم خریداری خواهد کرد کدام ممکن است ۱۸ نسبت تا حد زیادی اجتناب کرده اند قیمت روز چهارشنبه است.

این توصیه شده باعث تحمیل اولویت {در میان} مشارکت کنندگان توییتر شد.