لاستیک های هواپیما به دلیل فرود اضطراری پرواز مشهد – یزد شکست
اندکی پس از بلند شدن و برخاستن هواپیما، خلبان اعلام کرد که لاستیک های آن شکسته و هواپیما در باند فرودگاه شهید هاشمی نژاد فرود آمد و مسافران از باند خارج شده و با اتوبوس به سالن پرواز بازگشتند.