ماجرای غیرمعمول کارمند بردن اجتناب کرده اند پرسپولیس / عکس


به گزارش خبرگزاری وب مبتنی بر؛ وحید خانوف یکی اجتناب کرده اند بازیکنانی بود کدام ممکن است در دیدار پرسپولیس مقابل آلومینیوم حاضر قاطعی اجتناب کرده اند شخصی به حاضر گذاشت.

فشار روی این شرکت کننده به حدی بود کدام ممکن است لازم بود در صفحه اینستاگرامش استوری بگذارد. وحید {در این} نامه اجتناب کرده اند هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها خواست به او بگویند کدام ممکن است چه چیزی را دوست دارند!

ماجرای عجیب کارگر حذف از پرسپولیس / عکس

۲۵۶۲۵۱