ماساژور پایتخت را دستگیر کنید
خلاصه اظهارات شاکی نشان می دهد که شاکی برای دریافت خدمات آنلاین ماساژ با زن و مردی آشنا شده است. متهمان پس از ارائه خدمات و پرداخت هزینه خدمات ارائه شده، با فیلمبرداری و تهدید به انتشار فیلم از وی اخاذی کردند و مرد دیگری نیز که خود را مامور معرفی کرد، اقدام به اخاذی کرد.