ما مخالف پیوستن ایران به کپی رایت جهانی هستیم، لایحه مالکیت معنوی اصلاح شودمیشم نیلی در نشست خبری با اعلام عملکرد و برنامه های مجمع ناشران انقلاب اسلامی از جمله نشریات بین المللی، با تاکید بر اینکه ما قطعا مخالف پیوستن ایران به قانون جهانی کپی رایت هستیم، لایحه مالکیت معنوی که در دولت قبل پیگیری شد، هستیم. سیستم کنترل ناقص و پشتیبانی طبیعی است که باید اصلاح شود.