متهم اصلی کودک آزاری در زاهدان دستگیر شد
رئیس مرکز ادبیات داستانی حقوق عامه سیستان و بلوچستان: مردی به نام پدر پسری مجروح و ضرب و شتم شد و در اعترافات خود اعتراف کرد که پسرش کار اشتباهی انجام داده و او فقط اصلاح و تحریک می کند. او برادرانش را برانگیخت. رفتار خشونت آمیز نیز بسیار مورد تأسف قرار گرفته است.