مجموعه شش جلدی «آموزش فرهنگی و حقوق شهروندی» منتشر شدبر اساس گزارش ها خبرگزاری کتاب ایران(ایبنابه گزارش انتشارات حماس ذکر، مجموعه شش جلدی «آموزش فرهنگی و حقوق شهروندی» تالیف طاهره شاه محمدی و محمدمهدی سیدناصری با تصویرگری داخلی توسط انتشارات کتاب قاصدک ذکرک منتشر شده است.در این مجموعه مهارت های ساده و سرگرم کننده ای به کودکان ارائه می شود که هر شهروندی برای داشتن زندگی بهتر در بستر اجتماعی باید داشته باشد.

ثمین و امین; آنها خواهر و برادری هستند که با پیگیری مسئله کرامت و حمایت والدین، نکته ای ضروری در تربیت اجتماعی هر کودک و از اولین اجتماع یعنی خانواده شروع می کنند و به تدریج به مهارت های آپارتمان نشینی دست می یابند، به مدرسه، شهرنشینی و فضای مجازی می روند. .هدیه به کودکان. جلد ۶ نیز با معرفی این موضوع مهم، پسر را با جامعه آشنا می کند.

امید است این مجموعه بتواند گام های مفید و موثری در ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی کودکان بردارد. از این رو انتشارات ذکر با تاکید بر این مهم این شش عنوان را منتشر کرده است. اما در این صورت پژوهش علمی مبتنی بر اصول تربیت فرزندان و آشنایی همه اقشار با حقوق شهروندی ضروری است.

به طور کلی حقوق شهروندی را می توان مجموعه ای از قوانین حاکم بر روابط فردی در جامعه شهری تعریف کرد.

شهروندی یکی از حقوق ذاتی بشر است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و غیرقابل تقسیم است، بنابراین ارکان هر یک الزامی است. هر جامعه ای قوانین و اصولی دارد که کودکان باید با آن آشنا باشند. دستیابی به این حقوق و حقوق شهروندی می تواند در بهبود روند زندگی کودکان موثر باشد.

تربیت اجتماعی کودکان یکی از مهمترین وظایف خانواده ها و مؤسسات آموزشی است. همچنین پرورش ابعاد اجتماعی کودکان باعث بهبود عملکرد ذهنی، عاطفی و روانی آنها می شود. وقتی فرهنگ سازی به عنوان یک فرآیند از دوران کودکی آغاز می شود، می توان انتظار اثربخشی عمیق آن را در آینده داشت.

مجموعه شش جلدی و آموزشی «حقوق شهروندی و فرهنگی برای کودکان» در ۱۰۰۰ جلد منتشر شده است.