محسن رضایی بیشترین قدردانی خود را گفت
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در توییتر نوشت: بزرگترین افتخار من این است که در مدرسه خمینی کبیر نظامی خواندم. مرد بزرگی که چشمگیر بود و تاریخ ساز شد و خاستگاه جدیدی در تاریخ ایران ایجاد کرد. در برابر ستمگران و غارتگران و راه سعادت در برابر ما ایستاد.