محسن رضایی: هاشمی و روحانی حرف های خطرناکی زدند و گفتند باید در آرامش باشیم/ فکر می کردم آمریکا از سیستان و بلوچستان به ما حمله می کند.
فرمانده سابق سپاه با اشاره به روز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اظهار داشت: به محض دریافت قطعنامه ۵۹۸ توسط کشیش، قراری با من نداشتند. هاشمی با من تماس گرفت تا مصاحبه و مصوبه را تایید کنم. من همچنین در مصاحبه ای گفتم که اکنون که مقامات دولتی تصمیم به پایان جنگ گرفته اند، ما نیز تابع کشیش هستیم.