«محسن یگانه» از هوادارانش عذرخواهی کرد!


کنسرت محسن یگانه در بوشهر به دلیل صدای خشن لغو شد. و از حضار عذرخواهی کرد.

به گزارش صبحگاهی، محسن یگانه که در دو سانس اخیر در بوشهر کنسرت داشت، در سانس دوم پس از قطعه چهارم صدای خود را از دست داد و بابت لغو کنسرت از هوادارانش عذرخواهی کرد.

رو به حضار کرد و گفت این صدا برای شما مناسب نیست که باید با این صدا برای شما بخوانم.

بعد از اجرای قطعه چهارم گفت من سیاهم و شرمنده ام و برات متاسفم.

او به تیم همراهش اشاره کرد و گفت به دلیل گرفتگی صدا نمی تواند ادامه دهد.

لذا بسیار مؤدبانه از حضار عذرخواهی کرد و ادای احترام کرد.