محل کار آیت‌الله سیستانی: سه شنبه عید فطر است
محل کار آیت الله العظمی سیستانی برای مومنان در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق مجاور آن گفتن می تنبل کدام ممکن است روز فردا دوشنبه متمم ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شنبه اول شوال عید سعید فطر است. خداوند آن را مایه خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت برای مسلمانان قرار دهد.