مخبر: یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود
این کمک‌هزینه‌ها (یارانه جدید) قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد