مذاکرات آب و هوا – S2: آیا کشتی ها و کشتیرانی تحت رادار حفاظت قوی تر از آب و هوا حرکت کرده اند؟ | EP 50


تجارت جهانی کشتیرانی یک شبکه عظیم با ابعاد غیرقابل تصور است: 90 درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود. اما حمل و نقل جهانی در تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کجا قرار دارد؟ و چرا کربن زدایی این صنعت بسیار مشکل است؟ آیا صنعت می تواند میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد یا این میزان بسیار زیاد است؟ جیمی هو با سانجی کوتان ، مدیر ارشد فناوری مرکز جهانی کربن زدایی دریایی صحبت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید