مراسم افتتاحیه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم – عکسها اسلایدبیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه قرآن کریم شامگاه شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ همراه خود حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدمهدی اسماعیلی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در تهران افتتاح شد. مصلای تهران .