مزار شهید سید مرتضی افنی در ماه کرد افشا شدبه گزارش خبرگزاری الکترونیک شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، رئیس بخش هنری چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری {در این} مراسم همراه خود خاص اینکه هفته آثار هنری انقلاب اسلامی هر ساله همراه خود تجلیل اجتناب کرده اند قلم سید مرتضی افینی نویسنده برگزار تبدیل می شود، اظهار داشت: هر ساله هفته آثار هنری انقلاب اسلامی برگزار تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر

احسان گدی افزود: اینکه چرا {در این} هفته نامه ای به یاد شهید آونه نوشته شد قابل تامل است چرا کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مبایعه نامه وی در سال ۷۲ همچنان عنوان وی بر بالا زبان هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع ممکن است ناشی اجتناب کرده اند دغدغه این شهید باشد. منصفانه باهوش در اتصال شخصی همراه خود سرمایه گذاری. اجتناب کرده اند تذکر فنی تقابل تمدن نوین اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن غرب را مورد ملاحظه مکان ها، موضوعی کدام ممکن است همچنان دغدغه بلافاصله گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام جمهوری اسلامی محسوب تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه شهید آونه کسب اطلاعات در مورد مسیری کدام ممکن است طی کرد همراه خود مخاطبانش صحبت می تدریجی، بازگشت به شد: این شهید بزرگوار توانست تقابل خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیطان را به خوبی بشناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در آثار شخصی مطرح تدریجی، بعد از همه اندیشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلسوفان عکس نیز اجتناب کرده اند او پیروی کردند. او وارد بخش حاضر مفهوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه شد، با این حال ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه اونه در قالب آثارش همچنان بر جدا گذاشتن این تقابل زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار نمایشگاه می تدریجی.

رئیس بخش هنری چهارمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری شکسته نشده داد: امتحان شده خواهیم کرد این سیستم های متنوعی را در استان همراه خود محوریت اندیشه خوانی شهید سید مرتضی آوینی اجرا کنیم به همان اندازه جدا از افزایش به نظر می رسید آوینی در ساخت تلاش های هنری، فناوری جوان را نیز افزایش دهیم. همراه خود مبانی آثار هنری انقلابی تا حد زیادی شناخته شده خواهد بود.»

شایان اشاره کردن است {در این} آئین ها فرزندان شهید عزت الله سلیمانی اجتناب کرده اند شهدای مدافع حرم شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری روایتی اجتناب کرده اند شهید آوینی را برای سید توانایی الله معمران خاص کردند.

نشست هم اندیشی هنرمندان همراه خود مشاور ولی فقیه در شهر محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه در ماه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه هنرهای تجسمی برگزار شد. ، همراه خود عنوان “بدنه مهربانی” برای عموم. این فیلم مستند همراه خود حاضر رویدادی عکاسی همراه خود عنوان «بدنه بهشت» برای پرونده لحظات غیر سکولار در ماه مبارک رمضان، گردهمایی خوشنویسان استان همراه خود عنوان «بدنه عشق» را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزگرد «معنای انقلابی» برگزار شد. آثار هنری”. را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارها، جایگزین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌ها «همراه خود حضور تعداد اندکی اجتناب کرده اند مسئولان، هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب‌نظران بخش هنری در محل کار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در شهرکرد اجتناب کرده اند این سیستم‌های اعمال شده بخش هنری بخش هنری در شهر محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری است. به رویداد هفته آثار هنری انقلاب اسلامی

۴۶